Tjänster

Johan Hasslow Kommunikation hjälper dig med följande:


Löpande rådgivning
Kring mediehantering och PR-arbetet.

Medieträning
Ökad kunskap och praktisk träning på att genomföra olika typer av intervjuer inför kamera.

Hur ser den politiska agendan ut?
Analysera och förstå vad som styr politiska beslut på lokal och nationell nivå.

Vad gör jag då Uppdrag granskning ringer?
En aktuell sammanställning med de svåraste frågor som företaget eller organisationen kan komma att ställas inför.

Ta fram långsiktig PR-plan
Med en rad aktiviteter som ditt företag eller organisation kan arbeta utifrån.

Skriva debattartiklar och pressmeddelanden
Och placera dessa i media.

Hur hittar jag nyheter i mitt företag eller organisation?
En metod och ett arbetssätt samt en lista med förslag på nyheter.

180 minuter medieföreläsning
Inspiration och ökade kunskaper hos medarbetarna om hur media arbetar samt tips att utveckla mediearbetet.

Hur når jag rätt målgrupp?
Kartlägg och undersök kommunikationsbehovet hos målgrupper som du önskar nå.

Mediegenomgång och medieanalys
Genomgång, sammanställning och analys av hur media speglar ditt bolag eller organisation och vilka frågor som är förknippade med bolaget eller organisationen.

Kvalitativ och kvantitativ målgruppsundersökningar
Genomförande av kvalitativa och kvantitativa undersökning för att fastställa olika målgruppers uppfattning och inställning i en eller flera frågor som berör ditt bolag eller organisation.