Start

Välkommen till Johan Hasslow Kommunikation
som arbetar med PR och strategisk kommunikation!

Känner du igen några av frågorna?

 • Hur ska jag skriva för att få in en debattartikel i tidningen?
 • Hur kan jag nå beslutsfattare och politiker?
 • Hur ska jag få media att intressera sig för mitt företag eller organisation?
 • Vad gör jag då Uppdrag granskning ringer?
 • Hur ska jag arbeta långsiktigt med media- och politikerkontakter på ett framgångsrikt sätt?
 • Vad ingår i en medieträning?
 • Hur får jag med mig medarbetarna att hitta nyhetsuppslag i den egna organisationen?
 • Vilka faktorer är det som styr den politiska agendan?
 • Når jag rätt målgrupp med min kommunikation?
 • Vilken bild ger media av mitt bolag eller av min organisation?
 • Vilken bild har olika målgrupper av mitt bolag eller av min organisation?
 • Hur når jag nya målgrupp och hur säkerställer jag att mitt bolag eller organisation har rätt kunskap och kännedom om de målgrupper jag önskar nå?  

Det är exempel på frågor och områden som Johan Hasslow Kommunikation arbetar med. Uppdragsgivarna sträcker sig från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder och omfattar såväl organisationer som myndigheter och företag.

Kontakt: 076-2597199   ·   johan.hasslow[at]hasslow.com